راهنمای خرید

نماد اعتماد الکترونیکی

آلبوم کاغذ دیواری راینا

آلبوم کاغذ دیوار راینا | Raina

آلبوم Raina عرض:50cm

کاغذ دیواری راینا ساخت کشور چین است و می توانید در این شاخه تمامی نمونه کارهای این آلبوم را مشاهده کنید و انتخابتان را انجام دهید.

آلبوم کاغذ دیواری راینا 55 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11051 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری ستونی با حاشیه طنابی که در بخشی طرح داماس را شامل می شود. رنگ ملایم طلایی قهوه ای با زمینه کرم که دل زنندگی را از خود دور می کند. کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11042 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری مخمل مانند نقره ای با طرحی طنابی گون  را در این محصول مشاهده کنید.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11041 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری زیبا با گل داماس طلایی قهوه ای با سایه روشن منحصر به فرد و زمینه کرم است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11034 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری پتینه با رنگ خاکستری پیتنه که مکمل خوبی برای کاغذ دیواری های طرح دار است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11052 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری ستونی با حاشیه طنابی که در بخشی طرح داماس را شامل می شود. رنگ ملایم طلایی قهوه ای با زمینه گلبه ای که دل زنندگی را از خود دور می کند.  کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11061 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری گل داماس با طرح و رنگ هایی تقریبا خنثی را شامل می شود. رنگ کاغذ دیواری گل دامسک فوق شامل کرم و سایه روشن قهوه ای طلایی استکاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11063 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری گل داماس با طرح و رنگ هایی کرم طلایی را شامل می شود. رنگ کاغذ دیواری گل داماسک فوق شامل زمینه کرم و گل های داماس قهوه ای طلایی است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11064 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری گل داماس با طرح و رنگ هایی کرم قهوه ای را شامل می شود. رنگ کاغذ دیواری گل داماسک فوق شامل زمینه کرم و گل های داماس قهوه ای سربی است. کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11062 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری گل داماس با طرح و رنگ هایی تقریبا خنثی را شامل می شود. رنگ کاغذ دیواری گل داماسک فوق شامل کرم و سایه روشن قهوه ای طلایی است.  کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11033 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری پتینه با رنگ طلایی ملایم که مکمل خوبی برای کاغذ دیواری های طرح دار است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11032 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری پتینه با رنگ سبز ملایم که مکمل خوبی برای کاغذ دیواری های طرح دار است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11012 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری ستونی با حاشیه طنابی که در بخشی طرح داماس را شامل می شود. رنگ ملایم قهوه ای سربی با زمینه کرم که دل زنندگی را از خود دور می کند. کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11011 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری ستونی با حاشیه طنابی که در بخشی طرح داماس را شامل می شود. رنگ ملایم طلایی قهوه ای با زمینه کرم که دل زنندگی را از خود دور می کند.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11002 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری راینا Raina کد 11002 از نمونه طرح گل داماسک قهوه ای با سایه روشن زیبا و زمینه کرم است که در حالت نصب بسیار چشم نواز است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11021 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری با طرح گل کوکب طبیعی با رنگ آمیزی نقاشی گون و هنری و زیبا. رنگ بندی کاغذ دیواری شامل قهوه ای و قرمز بسیار ملایم با رنگ زمینه روشن کرم است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11022 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری با طرح گل کوکب طبیعی با رنگ آمیزی نقاشی گون و هنری و زیبا. رنگ بندی کاغذ دیواری شامل قهوه ای و طلایی بسیار ملایم با رنگ زمینه روشن و سربی است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11031 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری پتینه با رنگ کرم نقره ای ملایم که مکمل خوبی برای کاغذ دیواری های طرح دار است.کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11024 از آلبوم زیبای راینا  کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11023 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری با طرح گل کوکب طبیعی با رنگ آمیزی نقاشی گون و هنری و زیبا. رنگ بندی کاغذ دیواری شامل قهوه ای و زرشکی با رنگ زمینه طرح مخمل سبز روشن است. کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
 • 1,200,000 ریال
  جدید

  کاغذ دیواری کد 11001 از آلبوم زیبای راینا کاغذ دیواری با گل داماسک بزرگ و رنگ بندی طلایی کرم که میتوانید با توجه به رنگ بندی استفاده شده در منزلتان انتخاب مناسبی باشد.  کاغذ دیواری با ماندگاری بالاقابل شستشوطول : 10 متر عرض : 50 سانتی متر قیمت رول 5 متر مربعی :

  1,200,000 ریال
تماس با ما ۰۲۱۸۸۵۰۴۱۳۸۰۹۱۲۷۹۶۶۱۴۲
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت