کاغذ دیواری wilson 2 کد 86985

( 86985 )

طول : 10 متر

عرض : 70 سانتی متر 

قیمت رول 7 متر مربعی :

2,991,788 ریال

100 قلم